Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzacych

OCHRONA ZDROWIA 2016
POTRZEBY ZDROWOTNE, FINANSOWANIE, JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

Szczegóły szkolenia

24 - 27 lutego, Zakopane

Rok 2016 przyniesie wiele istotnych zmian w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia. Powstające mapy potrzeb zdrowotnych wpłyną na organizację i finansowanie systemu, ruszy Narodowy Program Zdrowia, zapowiadana nowelizacja ustawy o działalności leczniczej może istotnie wpłynąć na budżet samorządowych podmiotów tworzących podmioty lecznicze oraz formę prawną funkcjonowania samorządo-wych szpitali. Spodziewane jest także uruchomienie środków z Funduszy Europejskich przeznaczonych na ochronę zdrowia i prezentacja propozycji zmian w finansowaniu świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych. Kontynuowane będą prace związane z taryfikacją pro-cedur w AOTMiT, osiągnięciem pełnej funkcjonalności przez systemy informatyczne CSIOZ oraz akredytacją szpitali w CMJ. Konferencja stanowi kompleksową prezentację zmian w systemie zarówno w optyce menedżerów szpitali jak i przedstawicieli podmiotów tworzących podmioty lecznicze. Szczególną wartością konferencji jest szerokie spektrum ważnych i aktualnych dla zarządzania w ochronie zdrowia zagadnień, prezentowanych wyłącznie przez praktyków i dla praktyków. Uczestnicy zapoznani zostaną także z doświadczeniami wiodących szpitali i modelowymi rozwiązaniami zarządczymi.

 

kurs przygotowujący do egzaminu państwowego przed komisją Ministra Skarbu Państwa

KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Szczegóły szkolenia

11 marca - 14 kwietnia, Poznań

Nowe wydanie kursu przygotowującego do egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Zakres merytoryczny zajęć obejmuje minimum programowe określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych i uzupełniony jest dodatkowymi zagadnieniami pozwalającymi na skuteczne przygotowanie się do egzaminu. Znakomity zespół wykładowców, bogate materiały szkoleniowe oraz ponad 15-letnie doświadczenie CEM Promotor w organizacji kursu umożliwią jego uczestnikom nabycie i pogłębienie wiedzy wymaganej przez komisję egzaminacyjną. Zajęcia prowadzone są w przystępny i praktyczny sposób, w oparciu o przykłady z praktyki. Kurs kierowany jest do wszystkich osób przygotowujących się do egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa ale także osób będących członkami organów spółek prawa handlowego, pragnących zaktualizować praktyczną wiedzę niezbędną do pełnia funkcji członka rady nadzorczej, członka zarządu spółki.