Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

STRATEGIE INWESTYCYJNE
PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA W OCHRONIE ZDROWIA

Szczegóły szkolenia

13 - 15 kwietnia, Sandomierz

W ostatnich dniach lutego br. uruchomiono nowe rozdanie Funduszy Europejskich dla Polski. Warto dobrze przygotować się do pojawiających się możliwości i stworzyć strategię inwestycyjną, która odpowiada potrzebom jednostek i optymalnie wykorzystuje posiadane zasoby.Dobrze przygotowana strategia inwestycyjna stanowi gwarancję długofalowego i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji są znakomitą podstawą do pełnego wykorzystania nowych szans rozwojowych. Konferencja prezentuje praktyczne zagadnienia związane z przygotowaniem inwestycji w ochronie zdrowia na różnych szczeblach decyzyjnych. Przedstawione zostaną zasady określania potrzeb i priorytetów, planowanie i montaż finansowy inwestycji a także proces ich realizacji i rozliczania. Omówione zostaną metody analizy finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych, instrumenty finansowe pomocne w zabezpieczeniu środków na realizację projektu, sposoby konsultowania inwestycji z partnerami i koordynowania projektów w regionach. Uczestnicy zapoznani zostaną z przykładami sukcesów inwestycyjnych w ochronie zdrowia a także z projektami, które okazały się nietrafione. Zapoznani zostaną także z barierami w rozwoju w ochronie zdrowia i metodami ich pokonywania. Konferencja objęta została patronatem Związku Powiatów Polskich.

 

kurs przygotowujący do egzaminu państwowego przed komisją Ministra Skarbu Państwa

KURS DLA KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Szczegóły szkolenia

23 maja - 20 czerwca, Poznań

15-letnie doświadczenie w organizacji kursów do rad nadzorczych
Sprawdzony zespół znakomitych wykładowców
Specjalny zestaw materiałów pomocny w przygotowaniach do egzaminu.
Komfortowe warunki szkoleniowe w siedzibie firmy.
Profesjonalne wsparcie uczestników w ramach obsługi szkolenia.
Potwierdzona wynikami na egzaminie skuteczność kursu.

Zaufaj doświadczeniu ponad 60 zrealizowanych edycji kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem mienia pu-blicznego. Celem zajęć realizowanych w ramach kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego przed komisją Ministra Skarbu Państwa. Zajęcia prowadzone w przystępnej i zwartej formule obejmują materiał objęty egzaminem. Zdanie egzaminu umożliwia uzyskanie wpisu do bazy kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa i samorządowych spółek komunalnych. Utrzymujemy wysoką skuteczność w przygotowaniu uczestników kursu do egzaminu, czego dowodzą wyniki uzyskiwane przez naszych klientów. Uczestnicy kursu otrzymują zestaw materiałów pomocny w przygotowaniu się do egzaminu. Zestaw zawiera m. in.: akty prawne, materiały autorskie opracowane przez wykładowców i materiały pomocnicze przygotowane przez organizatora.