Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

konferencja dla kadry kierowniczej jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

RATOWNICTWO MEDYCZNE - OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZARZĄDCZYCH

Szczegóły szkolenia

07 - 09 maja, Zakopane

System Państwowego Ratownictwa Medycznego przeszedł w ostatnich latach znaczącą metamorfozę, począwszy od uwarunkowań praw-nych regulujących jego funkcjonowanie, poprzez wymianę i unowocześnienie sprzętu, doskonalenie kompetencji personelu medycznego po powołanie do życia wysoko specjalistycznych centrów urazowych. Mimo to kadra kierownicza jednostek ratownictwa medycznego nieustannie boryka się z wieloma problemami takimi jak poziom finansowania medycyny ratunkowej, społecznym postrzeganiem i nadużywaniem korzystania ze świadczeń udzielanych przez pogotowie ratunkowe i SOR-y, przepisami które pozostawiają wątpliwości interpretacyjne czy koordynacją funkcjonowania poszczególnych elementów systemu. Konferencja stanowić będzie przegląd najważniejszych problemów i wyzwań medycyny ratunkowej oraz modelowych rozwiązań organizacyjnych, które w praktyce usprawniają funkcjonowanie ratownictwa medycznego.

 

kurs przygotowujący do egzaminu państwowego przed komisją Ministra Skarbu Państwa

KURS DLA KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Szczegóły szkolenia

23 maja - 20 czerwca, Poznań

15-letnie doświadczenie w organizacji kursów do rad nadzorczych
Sprawdzony zespół znakomitych wykładowców
Specjalny zestaw materiałów pomocny w przygotowaniach do egzaminu.
Komfortowe warunki szkoleniowe w siedzibie firmy.
Profesjonalne wsparcie uczestników w ramach obsługi szkolenia.
Potwierdzona wynikami na egzaminie skuteczność kursu.

Zaufaj doświadczeniu ponad 60 zrealizowanych edycji kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem mienia pu-blicznego. Celem zajęć realizowanych w ramach kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego przed komisją Ministra Skarbu Państwa. Zajęcia prowadzone w przystępnej i zwartej formule obejmują materiał objęty egzaminem. Zdanie egzaminu umożliwia uzyskanie wpisu do bazy kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa i samorządowych spółek komunalnych. Utrzymujemy wysoką skuteczność w przygotowaniu uczestników kursu do egzaminu, czego dowodzą wyniki uzyskiwane przez naszych klientów. Uczestnicy kursu otrzymują zestaw materiałów pomocny w przygotowaniu się do egzaminu. Zestaw zawiera m. in.: akty prawne, materiały autorskie opracowane przez wykładowców i materiały pomocnicze przygotowane przez organizatora.