Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych, lekarzy i specjalistów ds. rozliczania świadczeń

SUPERKODER - rozliczanie świadczeń zdrowotnych
wobec nowych zasad finansowania

Szczegóły szkolenia

28 - 30 czerwca, Biała Podlaska

Superkoder to warsztaty, których celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy pozwalającej na usprawnienie procesów kodowania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń w szpitalu oraz efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych na realizację świadczeń zdrowotnych. Przedstawione zostaną istotne uwarunkowania rozliczania świadczeń w ramach systemu ryczałtowego i wpływ sprawozdawczości związanej z udzielaniem świadczeń na wartość rozliczanych i otrzymywanych środków publicznych. Omówiony zostanie także aspekt bezpieczeństwa pacjenta w świetle wykonywania i rozliczania dodatkowych, komplementar-nych procedur. Zajęcia poprowadzi zespół specjalistów i doświadczonych praktyków ze Szpitala Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, osiągającego wyróżniające się wyniki i stosującego autorskie metody rozliczeń. Program obejmuje zagadnienia związane ze świadczeniami w rodzaju lecznictwo szpitalne, AOS i DILO. Udział w szkoleniu pozwoli zwiększyć efektywność ekonomiczną udzielanych świadczeń a także zmniejszyć ilość błędów w rozliczaniu procedur. Umożliwi lepsze wykorzystanie wiedzy i doświadczenia koderów, usprawnienie komunikacji pomiędzy personelem medycznym a specjalistami rozliczającymi świadczenia oraz przejęcie części formalnych zadań lekarzy przez koderów, co pozwoli na poprawę komfortu i efektywności pracy lekarzy. Częścią szkolenia jest wizyta studyjna w szpitalu prezentująca w praktyce nowatorskie rozwiązania w zakresie kodowania.