Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

NOWE ZASADY NADZORU NAD PODMIOTAMI LECZNICZYMI
NADZÓR WŁAŚCICIELSKI I KONTROLA ZARZĄDCZA W PRAKTYCE

Szczegóły szkolenia

29 stycznia - 01 lutego, Krynica Zdrój

Szkolenie prezentuje nowe zasady sprawowania nadzoru podmiotów tworzących nad podmiotami leczniczymi oraz nadzoru właściciel-skiego nad spółkami samorządowymi, w oparciu o nowelizację przepisów o działalności leczniczej. Uczestnicy zapoznani zostaną z nowym zakresem nadzoru, w szczególności w obszarze zarządzania finansami, a także z zasadami monitorowania sytuacji finansowej podległych jednostek w praktyce. Zaprezentowane zostaną wymagania w zakresie opracowania przez podmioty lecznicze raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zasady oceny i analizy tych raportów. Przedstawione zostaną praktyczne działania podmiotów tworzących podmioty lecznicze prowadzone zarówno w formie SPZOZ jak i spółki prawa handlowego. Szczegółowo omówione zostaną nowe obowiązki m. in. w zakresie programów restrukturyzacyjnych i naprawczych. Uczestnicy zapoznani zostaną także z zakresem i trybem sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego a także kontroli instytucjonalnej podmiotów leczniczych. Przedstawione zostaną praktyczne metody kontroli oraz modelowe rozwiązania w zakresie ich planowania i dokumentowania. Szkolenie uzupełni prezen-tacja założeń projektowanych rozwiązań prawnych w zakresie utworzenia „Sieci szpitali” oraz ryczałtowego finansowania świadczeniodawców. W szczególności omówione będą konsekwencje wdrożenia tych przepisów dla podmiotów tworzących i szpitali.


konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

CELE I PRIORYTETY ZMIAN W ORGANIZACJI
I FINANSOWANIU SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

Szczegóły szkolenia

26 lutego - 01 marca, Zakopane

Konferencja ma na celu prezentację kluczowych dla zarządzania podmiotami leczniczymi zmian systemowych w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych skutków ostatnich nowelizacji przepisów o działalności leczniczej oraz projektowanych zmian w finansowaniu świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, tj.utworzenia Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, zwanego „Siecią szpitali” oraz ryczałtowego finansowania świadczeniodawców z budżetu państwa. Przedstawione zostanąnoweryzyka oraz możliwości w zarządzaniu podmiotami leczniczymi, będące następstwem zmian systemowych, w szczególności dotyczące poziomu oraz ciągłości finansowania AOS i lecznictwa szpitalnego. Przybliżone zostaną także następstwa nowych rozwiązań dla regionalnej polityki zdrowotnej, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dla nadzoru podmiotów tworzących nad podmiotami leczniczymi. Doświadczeni praktycy i eksperci przybliżą skuteczne rozwiązania zarządcze i dobre praktykizwiązane m. in. z wynagrodzeniami i dostępnością specjalistów w zawodach medycznych, zarządzaniem zobowiązaniami, bilansowaniem szpitali, koordynacją opieki nad pacjentem i in.Udział w konferencji ułatwi uczestnikom przygotowanie i dostosowanie swoich jednostek do planowanych zmian oraz zainspiruje do adaptacji modelowych rozwiązań do codziennej praktyki.