Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

warsztaty dla przedstawicieli podmiotów tworzących SPZOZ

OCENA RAPORTU
O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPZOZ

Szczegóły szkolenia

20 lipca, Poznań

Znowelizowana ustawa o działalności leczniczej nakłada na kierownika SPZOZ dodatkowe obowiązki, w tym przygotowanie Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki wraz z prognozą tej sytuacji, uzupełnionego programem naprawczym, jeśli wyniki jednostki do tego zobowiązują. Raport przedkładany jest do oceny podmiotowi tworzącemu SPZOZ i po raz pierwszy będzie oceniany. Rozporządzenie dość lakonicznie definiuje sposób oceny raportu i wnioski jakie mają z niego wynikać. Szkolenie w praktyczny sposób, krok po kroku, prezentuje zasady dokonywania oceny raportu i modelowe rozwiązania w zakresie udokumentowania tej oceny. Ponadto przedstawia ocenę raportu jako narzędzie oddziaływania podmiotu tworzącego SPZOZ na podległą jednostkę i wzmożenia nadzoru nad jej finansami, co ma istotne znaczenie w kontekście wpływu sytuacji finansowej szpitala na budżet podmiotu tworzącego. Uczestnicy zapoznani zostaną z kryteriami oceny raportów oraz zasadami formułowania wniosków i zaleceń. Przedstawione zostaną zależności pomiędzy sprawozdaniem finansowym SPZOZ a wskaźnikami zawartymi w Raporcie. Zajęcia pozwolą także na opracowanie założeń do własnych dokumentów. Uwzględniają też konsultacje przypadków przedstawionych przez uczestników, oraz stwarza okazję wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia. 


konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i podmiotów tworzących podmioty lecznicze

NOWE ZASADY FINANSOWANIA OCHRONY ZDROWIA
SKUTKI ZMIAN DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH I PACJENTÓW

Szczegóły szkolenia

16 - 20 sierpnia, Jastrzębia Góra

Konferencja stanowi próbę praktycznego podsumowania zmian systemowych w ochronie zdrowia i wpływu tych zmian na funkcjonowanie podmiotów leczniczych, samorządów i pacjentów. W szczególności przedmiotem poszczególnych paneli tematycznych będą zasady finansowania świadczeń zdrowotnych oraz kwalifikacja szpitali do poszczególnych poziomów tzw. sieci szpitali. Przedstawione zostaną możliwe następstwa wdrożenia nowych regulacji dla prowadzenia działalności leczniczej i sprawowania nad nią nadzoru. Zaprezentowane zostaną także nowe uwarunkowania w realizacji regionalnej i lokalnej polityki zdrowotnej. Uczestnicy zapoznani zostaną z możliwymi strategiami dla szpitali kwalifikowanych do poszczególnych poziomów Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń, z uwzględnieniem optyki podmiotów tworzących SPZOZ oraz działań, których podjęcie pozwoli na optymalne wykorzystanie potencjału jednostki i zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych pacjentów. W czasie konferencji przewidziane są także prezentacje oparte o studium przypadków z praktyki zarządzania szpitalami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia.