Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
I INWESTYCJE W OCHRONIE ZDROWIA

Szczegóły szkolenia

19 - 22 sierpnia, Jastarnia

Konferencja prezentuje kluczowe zagadnienia związane z finansowaniem działalności leczniczej i inwestycji w podmiotach leczniczych. Zaprezentowane zostaną fundamentalne zmiany w zakresie wyceny procedur medycznych, zasad zawierania umów na świadczenia zdrowotne w szczególności w rodzaju lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opiek specjalistyczna oraz kryteria oceny świadczeniodawców w kontraktowaniu świadczeń. Szczegółowo zaprezentowane zostaną możliwości dokonywania zmian w umowach oraz kontrole świadczeniodawców w zakresie rozliczeń prowadzone przez NFZ. Uwypuklone zostaną nowe, jakościowe czynniki wpływające na wartość umowy. Kompleksowo zaprezentowane zostaną także możliwości rozwojowe podmiotów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem finansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej. Uczestnicy zapoznaniu zostaną z kluczowym dla przyszłości sektora mapowaniem potrzeb zdrowotnych, krajową i regionalną polityką zdrowotną i ich wpływem na alokację wsparcia finansowego ochrony zdrowia. Nakreślone zostaną także kierunki zmian systemowych w ochronie zdrowia, w tym w perspektywie uchwalenia Ustawy o zdrowiu publicznym.