Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych

SUPERKODER DLA ZARZĄDU SZPITALA
Poprawa efektywności finansowej i klinicznej jednostki

Szczegóły szkolenia

14 - 17 października, Nałęczów

Szkolenie prezentuje praktyczne narzędzia optymalizacji finansowej działalności szpitali i zakładów lecznictwa otwartego. Przedstawione zostaną czynniki wpływające na poziom uzyskiwanych przychodów oraz możliwość oddziaływania na wartość umowy z NFZ i narzę-dzia kształtowania wyniku finansowego z wykorzystaniem nowatorskich metod analitycznych, zarządczych i organizacyjnych. Omówione zostaną poszczególne rodzaje świadczeń i ekonomiczne podstawy zarządzania zakresem udzielanych świadczeń, z uwzględnieniem kompleksowości opieki i czynników jakościowych. Studium ciekawych przypadków z praktyki pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z efektami stosowania modelowych strategii i metod organizacji udzielanych świadczeń. Zaprezentowane zostaną także możliwości optymalizacji kodowania i rozliczania świadczeń, pozwalające na poprawę ekonomiki działalności leczniczej. Rozwiązania te mają istotny wpływ na uzyskiwany przez szpital wynik finansowy, pozwalają także na poprawę komfortu pracy lekarzy i pielęgniarek oraz jakości opieki nad pacjentem. Szkolenie uzupełni prezentacja danych staty-stycznych NFZ oraz kierunków zmian w regulacjach Ministerstwa Zdrowia i płatnika w obszarze zasad realizacji i finansowania wybranych grup świadczeń. 

 

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych, lekarzy i specjalistów ds. rozliczania świadczeń

SUPERKODER
efektywne rozliczania świadczeń zdrowotnych

Szczegóły szkolenia

18 - 20 października, Biała Podlaska

Superkoder to warsztaty, których celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy pozwalającej na usprawnienie procesów kodowania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń w szpitalu oraz efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych na realizację świadczeń zdrowotnych. Przedstawione zostaną istotne uwarunkowania rozliczania świadczeń w ramach systemu ryczałtowego i wpływ sprawozdawczości związanej z udzielaniem świadczeń na wartość rozliczanych i otrzymywanych środków publicznych. Omówiony zostanie także aspekt bezpieczeństwa pacjenta w świetle wykonywania i rozliczania dodatkowych, komplementar-nych procedur. Zajęcia poprowadzi zespół specjalistów i doświadczonych praktyków ze Szpitala Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, osiągającego wyróżniające się wyniki i stosującego autorskie metody rozliczeń. Program obejmuje zagadnienia związane ze świadczeniami w rodzaju lecznictwo szpitalne, AOS i DILO. Udział w szkoleniu pozwoli zwiększyć efektywność ekonomiczną udzielanych świadczeń a także zmniejszyć ilość błędów w rozliczaniu procedur. Umożliwi lepsze wykorzystanie wiedzy i doświadczenia koderów, usprawnienie komunikacji pomiędzy personelem medycznym a specjalistami rozliczającymi świadczenia oraz przejęcie części formalnych zadań lekarzy przez koderów, co pozwoli na poprawę komfortu i efektywności pracy lekarzy. Częścią szkolenia jest wizyta studyjna w szpitalu prezentująca w praktyce nowatorskie rozwiązania w zakresie kodowania.