Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

CELE I PRIORYTETY ZMIAN W ORGANIZACJI
I FINANSOWANIU SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

Szczegóły szkolenia

26 lutego - 01 marca, Zakopane

Konferencja ma na celu prezentację kluczowych dla zarządzania podmiotami leczniczymi zmian systemowych w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych skutków ostatnich nowelizacji przepisów o działalności leczniczej oraz projektowanych zmian w finansowaniu świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, tj.utworzenia Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, zwanego „Siecią szpitali” oraz ryczałtowego finansowania świadczeniodawców z budżetu państwa. Przedstawione zostanąnoweryzyka oraz możliwości w zarządzaniu podmiotami leczniczymi, będące następstwem zmian systemowych, w szczególności dotyczące poziomu oraz ciągłości finansowania AOS i lecznictwa szpitalnego. Przybliżone zostaną także następstwa nowych rozwiązań dla regionalnej polityki zdrowotnej, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dla nadzoru podmiotów tworzących nad podmiotami leczniczymi. Doświadczeni praktycy i eksperci przybliżą skuteczne rozwiązania zarządcze i dobre praktykizwiązane m. in. z wynagrodzeniami i dostępnością specjalistów w zawodach medycznych, zarządzaniem zobowiązaniami, bilansowaniem szpitali, koordynacją opieki nad pacjentem i in.Udział w konferencji ułatwi uczestnikom przygotowanie i dostosowanie swoich jednostek do planowanych zmian oraz zainspiruje do adaptacji modelowych rozwiązań do codziennej praktyki.

 

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

PRZYGOTOWANIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH
DO ZMIAN W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA

Szczegóły szkolenia

19 - 22 marca, Polanica Zdrój

Ochrona zdrowia to jeden z priorytetów polityki społecznej rządu w bieżącym roku. Przygotowane zostały nowe rozwiązania prawne, które zasadniczo zmienią warunki funkcjonowania szpitali i zredefiniują ich rolę w systemie. Szczególnie istotne z punktu widzenia podmiotów leczniczych i podmiotów je tworzących będą nowe zasady organizacji systemu i finansowania świadczeń zdrowotnych. W czasie konferen-cji szczegółowo przedstawione zostaną założenia i cele utworzenia Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, zwanego „Siecią szpitali” oraz ryczałtowego finansowania świadczeniodawców z budżetu państwa. Omówione zostaną konsekwencje powstania sieci szpitali, ze szczególnym uwzględnieniem optyki szpitali powiatowych. Przybliżone zostaną zagadnienia związane z nowymi wymaganiami stawianymi szpitalom w świetle założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów. Uczestnicy zapoznani zostaną także z zasadami sporządzania raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ. Raport ten to konsekwencja ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Przedstawione zostaną korelacje pomiędzy sprawozdaniem finansowym a raportem, metody obliczania wskaźników na potrzeby raportu a także zasady oceny punktowej raportów.