Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
KONTRAKTOWANIE, ROZLICZENIA, RESTRUKTURYZACJA
FUNDUSZE EUROPEJSKIE W OCHRONIE ZDROWIA

Szczegóły szkolenia

18 - 21 października, Arłamów

Konferencja prezentuje praktyczne zagadnienia związane z finansowaniem świadczeń zdrowotnych i inwestycji w ochronie zdrowia a także skutecznych metod poprawy sytuacji organizacyjno-finansowej podmiotów leczniczych. Zaprezentowane zostaną fundamentalne zmiany w zakresie wyceny procedur medycznych, zasad zawierania umów na świadczenia zdrowotne w szczególności w rodzaju lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opiek specjalistyczna oraz nowe kryteria oceny świadczeniodawców w konkursach NFZ. Szczegółowo zaprezentowane zostaną możliwości dokonywania zmian w umowach oraz kontrole świadczeniodawców w zakresie rozliczeń prowadzone przez NFZ. Uwypuklone zostaną nowe, jakościowe czynniki wpływające na wartość umowy. Kompleksowo zaprezentowane zostaną także możliwości rozwojowe i restrukturyzacyjne podmiotów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem metod analizy rentowności, definiowania obszarów zmian, bilansowania szpitali i finansowania projektów inwestycyjnych. Uczestnicy zapoznani zostaną także z kluczowym dla przyszłości sektora mapowaniem potrzeb zdrowotnych, krajową i regionalną polityką zdrowotną i ich wpływem na alokację wsparcia finansowego ochrony zdrowia. Nakreślone zostaną także kierunki zmian systemowych w ochronie zdrowia w perspektywie uchwalenia Ustawy o zdrowiu publicznym.