Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

warsztaty dla kadry kierowniczej szpitali i lekarzy, specjalistów ds. rozliczeń oraz koderów medycznych

SUPERKODER - EFEKTYWNE ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Szczegóły szkolenia

23 - 25 maja, Biała Podlaska

Superkoder to warsztaty, których celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy pozwalającej na usprawnienie procesów kodowania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń w szpitalu oraz efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych na realizację świadczeń zdrowotnych. Prezentują istotne uwarunkowania dotyczące efektywności rozliczania świadczeń i ich wpływ na sprawozdawczość do NFZ, wartość punktową wykonanych procedur i ilość otrzymywanych środków publicznych. Przedstawiony zostanie także aspekt bezpieczeństwa pacjenta w świetle wykonywania i rozliczania dodatkowych, komplementarnych procedur. Zajęcia poprowadzi zespół specjalistów i doświadczonych praktyków ze Szpitala Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, osiągającego wyróżniające się wyniki i stosującego autorskie metody rozliczeń. Program obejmuje zagadnienia związane ze świadczeniami w rodzaju lecznictwo szpitalne, AOS i DILO. Udział w szkoleniu pozwoli zwięk-szyć efektywność ekonomiczną udzielanych świadczeń a także zmniejszyć ilość błędów w rozliczaniu procedur. Umożliwi lepsze wykorzy-stanie wiedzy i doświadczenia koderów, usprawnienie komunikacji pomiędzy personelem medycznym a specjalistami rozliczającymi świadczenia oraz przejęcie części formalnych zadań lekarzy przez koderów, co pozwoli na poprawę komfortu i efektywności pracy lekarzy. Częścią szkolenia jest wizyta studyjna w szpitalu prezentująca w praktyce rozwiązania w zakresie kodowania.