Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

PRZYSZŁOŚĆ OCHRONY ZDROWIA
INTEGRACJA I KOORDYNACJA OPIEKI NAD PACJENTEM

Szczegóły szkolenia

17 - 20 sierpnia, Jastrzębia Góra

Przygotowywane przez Ministerstwo Zdrowia projekty zmian systemowych będą miały duży wpływ na funkcjonowanie podmiotów leczniczych a także na sytuację pacjentów, szpitali i podmiotów je tworzących. Konferencja stanowi praktyczny przegląd projektowanych rozwiązań oraz próbę określenia konsekwencji ich wejścia w życie z punktu widzenia różnych interesariuszy systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy menedżerów ochrony zdrowia. Celem konferencji jest zainspirowanie i przygotowanie kadry kierowniczej podmiotów leczniczych do weryfikacji strategii własnych jednostek i możliwie najlepszego dostosowania jej do nowych warunków funkcjonowania. Uczestnicy zapoznani zostaną m. in. nowymi rozwiązaniami w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, zmianami dotyczącymi konse-kwencji zadłużania się szpitali, zmianami w organizacji ochrony zdrowia wynikającymi z mapowania potrzeb zdrowotnych, nowymi wycenami poszczególnych grup świadczeń, wykorzystaniem Funduszy UE w najbliższych latach. Konferencja obejmuje także panel menedżerski prezentujący skuteczne rozwiązania i dobre praktyki w zarządzaniu podmiotami leczniczymi.