Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych, przedstawicieli NFZ i podmiotów tworzących podmioty lecznicze

RACJONALNE FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA w 2016 r.
WYCENA, KOSZTY, MAPY POTRZEB, ZDROWIE PUBLICZNE

Szczegóły szkolenia

03 - 05 grudnia, Kraków

Konferencja prezentuje praktyczne zagadnienia związane z finansowaniem ochrony zdrowia i strategicznym dla systemu ochrony zdrowia mapowaniem potrzeb zdrowotnych. Przedstawione zostaną praktyczne metody zarządzania finansami szpitala w średnim i długim okresie z uwzględnieniem trendów w zakresie potrzeb zdrowotnych i finansowania świadczeń oraz sposoby dostosowania zakresu i struktury świadczeń do tych trendów. Zaprezentowane zostaną zasady wyceny poszczególnych procedur na potrzeby taryfikacji oraz metody two-rzenia cenników świadczeń udzielanych odpłatnie. Przybliżone zostaną też nowe obowiązki podmiotów leczniczych wynikające z najnow-szych zmian w prawie. Praktycy zaprezentują dobre praktyki w zakresie określania kierunków rozwoju szpitali, realizacji programów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych poprawiających sytuację finansową jednostek oraz dostępność pacjentów do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych.

 

kurs przygotowujący do egzaminu państwowego przed komisją Ministra Skarbu Państwa

KURS DLA KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Szczegóły szkolenia

15 stycznia - 14 lutego, Poznań

Nowe wydanie kursu przygotowującego do egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Zakres merytoryczny zajęć obejmuje minimum programowe określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych i uzupełniony jest dodatkowymi zagadnieniami, które w oparciu o doświadczenia z egzaminów w MSP, skutecznie przygotowują się do egzaminu. Znakomity zespół wykładowców, bogate materiały szkoleniowe oraz ponad 15-letnie doświadczenie CEM Promotor w organizacji kursu umożliwią jego uczestnikom nabycie i pogłębienie wiedzy wymaganej przez komisję egzaminacyjną. W czasie zajęć uczestnicy zapoznani zostaną także z metodologią umożliwiającą opanowanie rozległego materiału oraz nabędą praktyczne umiejętności związane z techniką roz-iązywania zadań testowych a także przygotowaniem się do części ustnej egzaminu. Zapewniamy także wsparcie organizacyjne związane ze zgłoszeniem się na egzamin w Ministerstwie Skarbu Państwa.