Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

PRZYGOTOWANIE I OCENA RAPORTU
O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPZOZ

Szczegóły szkolenia

16 - 17 maja, Warszawa

Znowelizowana ustawa o działalności leczniczej nakłada na kierownika SPZOZ obowiek przygotowania Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki i przedłożenia go do oceny podmiotowi tworzącemu podmiot leczniczy. Raport powinien być sporządzony do 31 maja każdego roku za poprzedni rok działalności. W tym roku raport będzie przygotowywany po raz pierwszy. Szkolenie w praktyczny sposób, krok po kroku, prezentuje zasady sporządzania raportu z uwzględnieniem celu przygotowania dokumentu oraz indywidualnych uwarunkowań SPZOZ. Uczestnicy zapoznani zostaną z kryteriami oceny raportów oraz znaczeniem tej oceny dla funkcjonowania jednostki. Przedstawione zostaną zależności pomiędzy sprawozdaniem finansowym a wskaźnikami na potrzeby Raportu. Zajęcia pozwolą także na opracowanie założeń do własnych dokumentów, tj. Raportu oraz Programu naprawczego jednostki. Zajęcia warsztatowe uzupełnione będą konsultacjami przypadków przedstawionych przez uczestników. Szkolenie jest dobrą okazją wymiany doświadczeń z menedżerami innych jednostek i samorządowcami. 

 

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i podmiotów tworzących podmioty lecznicze

NOWE ZASADY FINANSOWANIA OCHRONY ZDROWIA
SKUTKI ZMIAN DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH I PACJENTÓW

Szczegóły szkolenia

16 - 20 sierpnia, Jastrzębia Góra

Konferencja stanowi próbę praktycznego podsumowania zmian systemowych w ochronie zdrowia i wpływu tych zmian na funkcjonowanie podmiotów leczniczych, samorządów i pacjentów. W szczególności przedmiotem poszczególnych paneli tematycznych będą zasady finansowania świadczeń zdrowotnych oraz kwalifikacja szpitali do poszczególnych poziomów tzw. sieci szpitali. Przedstawione zostaną możliwe następstwa wdrożenia nowych regulacji dla prowadzenia działalności leczniczej i sprawowania nad nią nadzoru. Zaprezentowane zostaną także nowe uwarunkowania w realizacji regionalnej i lokalnej polityki zdrowotnej. Uczestnicy zapoznani zostaną z możliwymi strategiami dla szpitali kwalifikowanych do poszczególnych poziomów Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń, z uwzględnieniem optyki podmiotów tworzących SPZOZ oraz działań, których podjęcie pozwoli na optymalne wykorzystanie potencjału jednostki i zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych pacjentów. W czasie konferencji przewidziane są także prezentacje oparte o studium przypadków z praktyki zarządzania szpitalami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia.