Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

WYNIK FINANSOWY
I EFEKTYWNOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA

Szczegóły szkolenia

27 - 29 listopada, Kraków

Konferencja prezentuje nowatorskie rozwiązania mające na celu poprawę wyniku finansowego lub jego utrzymanie. Praktyczny wymiar prezentowanych rozwiązań pozwoli uczestnikom na ich adaptację we własnych jednostkach i zainspiruje do nowego spojrzenia na dotychczasowe funkcjonowanie. Praktycy odpowiedzą na pytania dlaczego szpitalem nie można zarządzać jak przedsiębiorstwem?, czy w działalności leczniczej da się poprawić efektywność stosując metody różnych „guru zarządzania” i czy to przynosi jakieś efekty? Ponadto przedstawione zostaną uwarunkowania zewnętrzne i makroekonomiczne wpływające na zarządzanie w ochronie zdrowia.

 

kurs przygotowujący do egzaminu państwowego przed komisją Ministra Skarbu Państwa

KURS KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Szczegóły szkolenia

05 - 20 grudnia, Poznań

Zaufaj doświadczeniu ponad 60 zrealizowanych edycji kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, z udziałem mienia publicznego. Zajęcia, które przygotowują do egzaminu państwowego prowadzone są w przystępnej i zwartej formule 5-dniowego szkolenia. Prezentują materiał stanowiący lwią część wiedzy wymaganej na egzaminie państwowym. Zdanie egzaminu umożliwia uzyskanie wpisu do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu Państwa i samorządowych spółek komunalnych. Utrzymujemy wysoką skuteczność w przygotowaniu uczestników kursu do egzaminu, czego dowodzą wyniki uzyskiwane przez naszych klientów. Uczestnicy kursu otrzymują zestaw materiałów pomocny w przygotowaniu się do egzaminu. Zestaw zawiera m. in.: akty prawne, materiały autorskie opracowane przez wykładowców i materiały pomocnicze przygotowane przez organizatora.

 

warsztaty dla kadry kierowniczej i pracowników administracji podmiotów leczniczych

ZMIANY W UMOWACH Z NFZ
KONTROLA ŚWIADCZENIODAWCÓW I POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Szczegóły szkolenia

11 - 12 grudnia, Katowice

Szkolenie prezentuje praktyczne sposoby dokonywania zmian w umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawieranej pomiędzy podmiotami leczniczymi a Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany te, pozwalają efektywniej wykorzystywać środki na leczenie pacjentów i sprawniej je rozliczać. Ponadto przedstawione zostaną najnowsze zasady prowadzenia przez NFZ kontroli świadczeniodawców oraz nowa procedura odwoławcza od wyników tych kontroli. Praktyczna znajomość tych zagadnień pozwala na uniknięcie kar nakładanych na świadczeniodawców w wyniku ujawnienia w kontroli nieprawidłowości. Wszystkie zagadnienia będące przedmiotem szkolenia omawiane będą na podstawie ciekawych przypadków z praktyki.