Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

KONTROLA ZARZĄDCZA I NADZÓR W PODMIOTACH LECZNICZYCH
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM, PLANOWANIE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Szczegóły szkolenia

28 - 31 stycznia, Zakopane

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych podlegają regulacjom przepisów o finan-sach publicznych, co w szczególnych sposób wpływa na ich gospodarkę finansową oraz determinuje wiele obszarów zarządczych i administracyjnych. W związku z tym podlegają szczególnej kontroli prowadzonej przez uprawnione organa. Szkolenie kompleksowo przygotowuje do prawidłowej realizacji przepisów o finansach publicznych w podmiotach leczniczych. Szczegółowo zaprezentowane zostaną wymagania planowania finansowego, zachowania dyscypliny finansów publicznych w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem i zewnętrznej kontroli instytucjonalnej związanej z gospodarka finansową jednostki. Omówione zostaną także zagadnienia odpowiedzialności kierownictwa i pracowników podmiotów leczniczych związanej z naruszeniami dyscypliny finansów publicznych. Zajęcia realizowane są w oparciu o dobre praktyki i najczęstsze nieprawidłowości w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków finansowych.

 

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ
- SKUTECZNE ROZWIĄZANIA W OCHRONIE ZDROWIA

Szczegóły szkolenia

18 - 21 lutego, Zakopane

Konferencja prezentuje przegląd aktualnych zagadnień zarządczych w ochronie zdrowia w optyce kadry kierowniczej podmiotów leczni-czych jak i przedstawicieli podmiotów tworzących (w szczególności jednostek samorządu terytorialnego). Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami w zarządzaniu ochroną zdrowia w oparciu o doświadczenia wybranych jednostek i studium przypadków. Pozwoli to na określenie priorytetów strategii i skutecznych narzędzi ich wdrażania oraz adaptację przedstawionych rozwiązań we własnych jednostkach. Szczególną wartością konferencji jest możliwość zapoznania się z bardzo szerokim zakresem zagadnień prezentowanych przez bardzo doświadczonych i odnoszących sukcesy menedżerów ochrony zdrowia.

 

kurs przygotowujący do egzaminu pańśtwowego przed komisją Ministra Skarbu Państwa

KURS DLA KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Szczegóły szkolenia

06 - 22 marca, Poznań

Zaufaj doświadczeniu ponad 60 zrealizowanych edycji kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, z udziałem mienia publicznego. Zajęcia, które przygotowują do egzaminu państwowego prowadzone są w przystępnej i zwartej formule 5-dniowego szkolenia. Prezentują materiał stanowiący lwią część wiedzy wymaganej na egzaminie państwowym. Zdanie egzaminu umożliwia uzyskanie wpisu do bazy kandydatów do rad nadzorczych spółek skarbu Państwa i samorządowych spółek komunalnych. Utrzymujemy wysoką skuteczność w przygotowaniu uczestników kursu do egzaminu, czego dowodzą wyniki uzyskiwane przez naszych klientów. Uczestnicy kursu otrzymują zestaw materiałów pomocny w przygotowaniu się do egzaminu. Zestaw zawiera m. in.: akty prawne, materiały autorskie opracowane przez wykładowców i materiały pomocnicze przygotowane przez organizatora.