Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących SPZOZ

NADZÓR I KONTROLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH W PRAKTYCE

Szczegóły szkolenia

18 - 19 kwietnia, Poznań

Szkolenie kompleksowo prezentujące praktykę sprawowania nadzoru i prowadzenia kontroli podmiotów leczniczych. W czasie zajęć przedstawione zostaną zagadnienia związane z nadzorem podmiotów tworzących SPZOZ a także postępowania kontrolne prowadzone przez organy rejestrowe, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Najwyższą Izbę Kontroli, w oparciu o aktualne przepisy i dobre praktyki w tym zakre-sie. Uczestnicy zapoznani zostaną z zakresem kontroli, uprawnieniami kontrolujących i kontrolowanych, metodami kontroli a także do-kumentacją w postępowaniach kontrolnych. Uwypuklone zostaną najnowsze zmiany w przepisach i ich znaczenie dla przebiegu postępowania. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom uporządkowanej wiedzy oraz wskazówek praktycznych dotyczących prawidłowego sprawowania nadzoru i prowadzenia kontroli podmiotów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem dużych jednostek (szpitali). Formuła szkolenia oparta jest o analizę przypadków obrazujących kluczowe obszary nadzoru i kontroli. Zaprezentowany zostanie także obrazowy przegląd sytuacji z praktyki kontrolnej, sposoby działania kontrolerów oraz najczęściej ujawniane nieprawidłowości. Szkolenie dostarczy uczestnikom umiejętności prawidłowego planowania procesu kontrolnego / przygotowania jednostki do kontroli oraz zastosowania naj-nowszych narzędzi w zakresie nadzoru i metod przeprowadzania kontroli.