Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

warsztaty doskonalące dla koderów i statystyków medycznych

SUPERKODER

Szczegóły szkolenia

16 - 18 czerwca, Biała Podlaska

Nowe, praktyczne szkolenie dla koderów medycznych, którego celem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy pozwalającej na usprawnienie procesów kodowania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń w szpitalu oraz efektywniejsze wykorzystanie kontraktu z NFZ. Zajęcia poprowadzi zespół specjalistów i doświadczonych praktyków z najlepszego, wielospecjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Polsce (wg corocznego rankingu Bezpieczny Szpital, prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia). Program obejmuje zagadnienia związane ze świadczeniami w rodzaju lecznictwo szpitalne oraz procedurami objętymi szybką ścieżką leczenia onkologicznego DILO. Dzięki ograniczeniu części teoretycznej szkolenia do niezbędnego minimum, większa część zajęć będzie miała charakter warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności pozwalające na zwiększenie przychodów szpitala z tytułu udzielonych świadczeń a także istotnego zmniejszenia ilości błędów skutkujących niemożnością rozliczenia procedur, bądź karami finansowymi. Udział w szkoleniu umożliwi lepsze wykorzystanie wiedzy i doświadczenia koderów, usprawnienie komunikacji pomiędzy personelem medycznym a specjalistami od rozliczania świadczeń oraz przejęcie części formalnych zadań lekarzy przez koderów, co pozwoli to na poprawę komfortu i efektywności pracy lekarzy.