Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

kurs przygotowujący do egzaminu państwowego przed komisją Ministra Skarbu Państwa

KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
SPÓŁEK Z UDZIAŁEM MIENIA PUBLICZNEGO

Szczegóły szkolenia

26 września - 26 października, Poznań

Zaufaj doświadczeniu ponad 60 zrealizowanych edycji kursu. Zapewniamy optymalne wsparcie przygotowań do egzaminu w ramach kursu przewidzianego przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i eg-zaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których SP jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. 198/2004, Poz. 2038). Zdanie egzaminu umożliwia uzyskanie wpisu do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Utrzymujemy wysoką skuteczność w przygotowaniu uczestników kursu do egzaminu, czego dowodzą wyniki uzyskiwane przez naszych klientów. Uczestnicy kursu otrzymują zestaw specjalny - materiały niezbędne do skutecznego przygotowania się do egzaminu. Zestaw zawiera m. in.: akty prawne, których znajomość wymagana jest na egzaminie, materiały autorskie opracowane przez wykładowców i materiały pomocnicze przygotowane przez organizatora. Zapewniamy także dokumenty i obsługę administracyjną związane ze zgłoszeniem się na egzamin.

 

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów lecznicznych i przedstawicieli podmiotów tworzących

NAJEFEKTYWNIEJSZE STRATEGIE ZARZĄDZANIA
W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Szczegóły szkolenia

05 - 08 października, Arłamów

Nowa konferencja prezentująca doświadczenia menedżerów szpitali, którzy wdrażając skuteczne strategie zarządzania w znaczący sposób poprawili jakość udzielanych świadczeń, sytuację organizacyjną i finansową kierowanych przez siebie szpitali oraz satysfakcję zespołów z wykonywanej pracy i otrzymywanego wynagrodzenia. Udział w konferencji pozwoli uczestnikom odpowiedzieć na pytanie jakie czynniki decydują o sukcesie w ochronie zdrowia i zainspirują do wprowadzania nowych rozwiązań we własnych jednostkach. Studium przypadków poszczególnyh szpitali osadzone zostanie w kontekście regionalnej polityki zdrowotnej, najnowszych zmian prawnych w ochronie zdrowia oraz warunków zawierania umów na finansowanie świadczeń zdrowotnych z publicznym płatnikiem.