Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

SUPERKODER
Rozliczanie świadczeń zdrowotnych wobec nowych zasad finansowania

Szczegóły szkolenia

30 listopada - 02 grudnia, Biała Podlaska

Praktyczne szkolenie, którego celem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy pozwalającej na usprawnienie procesów kodowania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń w szpitalu oraz efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych na realizację świadczeń zdrowotnych. Przedstawione zostaną nowe uwarunkowania rozliczania świadczeń w ramach systemu ryczałtowego i wpływ sprawozdawczości związanej z udzielaniem świadczeń na wartość otrzymywanych środków publicznych. Zajęcia poprowadzi zespół specjalistów i doświadczonych praktyków ze Szpitala Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, osiągającego wyróżniające się wyniki. Program obejmuje zagadnienia związane ze świadczeniami w rodzaju lecznictwo szpitalne oraz procedurami aktualnie objętymi szybką ścieżką leczenia onkologicznego DILO. Dzięki ograniczeniu części teoretycznej szkole-nia do niezbędnego minimum, większa część zajęć będzie miała charakter warsztatowy. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności zwiększające efektywność ekonomiczną udzielanych świadczeń a także zmniejszające ilość błędów skutkujących niemożnością rozliczenia procedur, bądź karami finansowymi. Udział w szkoleniu umożliwi lepsze wykorzystanie wiedzy i doświadczenia koderów, usprawnienie komunikacji pomiędzy personelem medycznym a specjalistami od rozliczania świadczeń oraz przejęcie części formalnych zadań lekarzy przez koderów, co pozwoli na poprawę komfortu i efektywności pracy lekarzy. Częścią szkolenia jest wizyta studyjna w szpitalu prezentująca w praktyce nowatorskie rozwiązania w zakresie kodowania.

 

szkolenie warsztatowe dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych

EKONOMIKA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Superkoder w zarządzaniu szpitalem

Szczegóły szkolenia

10 - 13 grudnia, Szczyrk

Szkolenie prezentuje wpływ ryczałtowego finansowania świadczeń zdrowotnych na strategię i praktykę zarządzania w szpitalach sieciowych. Przedstawione zostaną czynniki wpływające na poziom uzyskiwanych przychodów oraz możliwość oddziaływania na wartość umowy z NFZ. Omówione zostaną poszczególne rodzaje świadczeń i ekonomiczne podstawy zarządzania zakresem udzielanych świadczeń, z uwzględnieniem kompleksowości opieki i czynników jakościowych. Studium ciekawych przypadków z praktyki pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z różnymi strategiami i metodami organizacji udzielanych świadczeń. Specjaliści zaprezentują także rozwiązania w zakresie optymalizacji kodowania i rozliczania świadczeń, pozwalających na poprawę ekonomiki działalności leczniczej. Rozwiązania te mają istotny wpływ na uzyskiwany przez szpital wynik finansowy, pozwalają także na poprawę komfortu pracy lekarzy i pielęgniarek oraz jakości opieki nad pacjentem. Szkolenie uzupełni praktyczny warsztat poświęcony restrukturyzacji szpitali, który zainspiruje także menedżerów jednostek w dobrej sytuacji finansowej. Przedstawione zostaną zasady opracowania i realizacji programów naprawczych oraz skuteczne działania w zakresie restrukturyzacji finansowej. Szkolenie jest komplementarne wobec realizowanych przez CEM Promotor warsztatów dla koderów i statystyków medycznych „Superkoder” i w szczególności polecane kadrze kierowniczej jednostek, których pracownicy odbyli, bądź zamierzają odbyć to szkolenie.