Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych

KONTRAKTOWANIE I ROZLICZENIA Z NFZ
PLANOWANIE INWESTYCJI W OCHRONIE ZDROWIA

Szczegóły szkolenia

23 - 26 września, Kołobrzeg

Szkolenie prezentuje praktyczne zagadnienia związane z finansowaniem świadczeń zdrowotnych i inwestycji w ochronie zdrowia. Zaprezen-towane zostaną fundamentalne zmiany w zakresie wyceny procedur medycznych, zasad zawierania umów na świadczenia zdrowotne w szczególności w rodzaju lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opiek specjalistyczna oraz kryteria oceny świadczeniodawców w kontraktowa-niu świadczeń. Szczegółowo zaprezentowane zostaną możliwości dokonywania zmian w umowach oraz kontrole świadczeniodawców w zakresie rozliczeń prowadzone przez NFZ. Uwypuklone zostaną nowe, jakościowe czynniki wpływające na wartość umowy. Kompleksowo zaprezentowane zostaną także możliwości rozwojowe podmiotów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem finansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej. Uczestnicy zapoznaniu zostaną z kluczowym dla przyszłości sektora mapowaniem potrzeb zdrowotnych, krajową i regionalną polityką zdrowotną i ich wpływem na alokację wsparcia finansowego ochrony zdrowia. Nakreślone zostaną także kierunki zmian systemowych w ochronie zdrowia, w tym w perspektywie uchwalenia Ustawy o zdrowiu publicznym.

 

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

ANALIZA RENTOWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ

Szczegóły szkolenia

24 - 25 września, Poznań

Jak prawidłowo ocenić sytuację finansową podmiotu leczniczego?
Jak interpretować zapisy w sprawozdaniach finansowych?
Jak mierzyć rentowność działalności medycznej i optymalizować jej wynik finansowy?
Kiedy należy wdrożyć działania naprawcze / restrukturyzacyjne?

Rentowność działalności leczniczej, finansowanej ze środków publicznych, ma bardzo duże znaczenie dla sytuacji finansowej podmiotów leczniczych. Jest jednocześnie bardzo zróżnicowana. Od deficytowych świadczeń w obszarze ratownictwa medycznego, pediatrii czy psychiatrii po wysoko rentowne specjalistyczne procedury kardiologiczne. Warsztaty prezentują menedżerskie, finansowe i medyczne uwarunkowania rentowności działalności medycznej. Uczestnicy zapoznani zostaną z podstawami analizy finansowej i wyceny świadczeń oraz określaniem ich rentowności. Prezentowane będą sposoby wykorzystaniem informacji finansowej w strategicznych decyzjach dotyczących doboru odpowiedniego zakresu, ilości i struktury udzielanych świadczeń w celu osiągnięcia optymalnych wyników finansowych. Przedstawione będą metody bilansowania szpitala z wykorzystaniem planowania finansowego i budżetowania oraz korygowania planów finansowych wobec czynników zewnętrznych, takich jak warunki zawierania umów z publicznym płatnikiem, koszty pracy personelu medycznego, możliwości outsourcingu medycznego i innych.

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
KONTRAKTOWANIE, ROZLICZENIA, RESTRUKTURYZACJA
FUNDUSZE EUROPEJSKIE W OCHRONIE ZDROWIA

Szczegóły szkolenia

18 - 21 października, Arłamów

Konferencja prezentuje praktyczne zagadnienia związane z finansowaniem świadczeń zdrowotnych i inwestycji w ochronie zdrowia a także skutecznych metod poprawy sytuacji organizacyjno-finansowej podmiotów leczniczych. Zaprezentowane zostaną fundamentalne zmiany w zakresie wyceny procedur medycznych, zasad zawierania umów na świadczenia zdrowotne w szczególności w rodzaju lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opiek specjalistyczna oraz nowe kryteria oceny świadczeniodawców w konkursach NFZ. Szczegółowo zaprezentowane zostaną możliwości dokonywania zmian w umowach oraz kontrole świadczeniodawców w zakresie rozliczeń prowadzone przez NFZ. Uwypuklone zostaną nowe, jakościowe czynniki wpływające na wartość umowy. Kompleksowo zaprezentowane zostaną także możliwości rozwojowe i restrukturyzacyjne podmiotów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem metod analizy rentowności, definiowania obszarów zmian, bilansowania szpitali i finansowania projektów inwestycyjnych. Uczestnicy zapoznani zostaną także z kluczowym dla przyszłości sektora mapowaniem potrzeb zdrowotnych, krajową i regionalną polityką zdrowotną i ich wpływem na alokację wsparcia finansowego ochrony zdrowia. Nakreślone zostaną także kierunki zmian systemowych w ochronie zdrowia w perspektywie uchwalenia Ustawy o zdrowiu publicznym.