Witamy w serwisie internetowym CEM Promotor. Od 1999 roku dostarczamy Państwu profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki doświadczeniu i szczególnej dbałości o relacje z klientem, przygotowujemy szkolenia wyróżniające się wysoką wartością merytoryczną i jakością obsługi uczestników. Mamy nadzieję, że nowy układ treści i pełniejsza informacja o realizowanych przedsięwzięciach zachęcą Państwa do częstych wizyt w serwisie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpółpracy.

 

Polecamy szczególnie:

szkolenie dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących SPZOZ

ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW SZPITALA
W WARUNKACH FINANSOWANIA RYCZAŁTOWEGO

Szczegóły szkolenia

18 - 21 marca, Szczyrk

Uruchomienie Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych i związane z nim ryczałtowe finansowanie szpitali sieciowych istotnie zmieniło optykę zarządzania finansami w tych podmiotach. Zmiana ta w szczególności dotyczy ograniczenia możliwości określania wartości przychodów z działalności poszczególnych oddziałów. To pochodna ujęcia różnych rodzajów działalności w jednym algorytmie obliczania wartości ryczałtu, którego skomplikowanie utrudnia menedżerom wskazanie czynników, które w kolejnym okresie rozliczeniowym umożliwią zwiększenie przychodów szpitala. Ryczałt utrudnia także określenie rzeczywistych przychodów, a co za tym idzie wyników finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych. Szkolenie prezentuje skuteczne rozwiązania zarządcze umożliwiające podejmowanie racjonalnych decyzji mających na celu zwiększenie poziomu przychodów realizowanych w ramach ryczałtu a także określenie udziału poszczególnych komórek w generowaniu przychodów. Zajęcia pozwolą zapoznać się z metodami zarządzania ryczałtem i optymalizacji działalności pod kątem zwiększenia przychodów. Omówione zostaną także zagadnienia związane ze świadczeniami rozliczanymi odrębnie i kontraktowanymi w ramach konkursów a także przychodami z działalności komercyjnej. Przedstawione będą także zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem w szpitalu, w tym możliwości ograniczenia ryzyka związanego z dostępnością do kadry medycznej jednostki.