szkolenia

szkolenie dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i specjalistów IT w ochronie zdrowia

INFORMATYZACJA SZPITALA W PRAKTYCE
PLANOWANIE, PRZYGOTOWANIE, WDRAŻANIE
I EKSPLOATACJA SYSTEMU

05 - 07 marca, Zakopane

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 19.02.2015
990 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

kurs przygotowujący do egzaminu pańśtwowego przed komisją Ministra Skarbu Państwa

KURS DLA KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

05 - 10 marca, Katowice

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 25.02.2015
1 790 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA MORFOLOGICZNA
KOMÓREK UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

27 - 28 marca, Toruń

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 02.03.2015
550 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

cykl warsztatów dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA WYDALIN I WYDZIELIN
BADANIE MOCZU

21 marca, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 09.03.2015
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

szkolenie dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych, pełnomocników ds. jakości, członków szpitalnych zespołów wdrażających

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA
PRZYGOTOWANIE SZPITALA DO AKREDYTACJI

19 - 20 marca, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 12.03.2015
770 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej medycznych laboratoriów medycznych i pełnomocników ds. jakości

STANDARDY AKREDYTACYJNE
DLA MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO

20 - 21 marca, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 12.03.2015
490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

PRZYGOTOWANIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH
DO ABSORPCJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH

26 - 27 marca, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 13.03.2015
660 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

KONTROLA ZARZĄDCZA I NADZÓR
W PODMIOTACH LECZNICZYCH

27 - 28 marca, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 19.03.2015
550 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

kurs dla pracowników MLD certyfikowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

ASYSTENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA
W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM

16 - 20 kwietnia, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 31.03.2015
1 390 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA SZPITALA
PRZY ZACHOWANIU WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ

23 kwietnia, Kraków

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 08.04.2015
790 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

SEROLOGIA GRUP KRWI W PRAKTYCE

22 - 25 kwietnia, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 08.04.2015
990 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA WYDALIN I WYDZIELIN
BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO

24 kwietnia, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 10.04.2015
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

kurs certyfikowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA
W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM

16 - 20 maja, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 04.05.2015
1 590 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT