szkolenia

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

15 października, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 30.09.2016
360 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

szkolenie dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych

NOWE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
I FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OCHRONIE ZDROWIA

09 - 12 października, Arłamów

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 30.09.2016
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO

18 października, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 03.10.2016
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA CYTOMORFOLOGICZNA SZPIKU KOSTNEGO
W WYBRANYCH CHOROBACH UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

21 - 22 października, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 03.10.2016
490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA HEMOSTAZY - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

21 października, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 07.10.2016
360 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

kurs przygotowujący do egzaminu państwowego przed komisją Ministra Skarbu Państwa

KURS DLA KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

21 października - 20 listopada, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 07.10.2016
2 300 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

BADANIE PŁYNÓW Z JAM CIAŁA
I PŁYNU STAWOWEGO

25 listopada, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 14.10.2016
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

BADANIE MOCZU

12 grudnia, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 17.10.2016
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT