szkolenia

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących SPZOZ

PODMIOTY LECZNICZE W PSZ - PIERWSZE DOŚWIADCZENIA
I KIERUNKI ZMIAN; OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

25 - 28 lutego, Zakopane

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 14.02.2018
1 650 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej i pracowników działów finansowo-księgowych podmiotów leczniczych

NOWOCZESNA GOSPODARKA FINANSOWA
I ROZLICZENIA PODATKOWE W PODMIOTACH LECZNICZYCH

28 lutego - 03 marca, Zakopane

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 15.02.2018
1 390 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i pełnomocników ds. jakości

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM, KOSZTY, KORZYŚCI, WDRAŻANIE

26 - 28 lutego, Zakopane

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 19.02.2018
1 290 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla lekarzy i kadry kierowniczej podmiotów udzielających świadczeń ambulatoryjnych

OPIEKA KOORDYNOWANA W LECZNICTWIE OTWARTYM
NOWE ZADANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

01 - 03 marca, Zakopane

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 19.02.2018
1 290 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE ŻYWNOŚCI I ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM
W PRAKTYCE DZIAŁAŃ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

04 - 07 marca, Zakopane

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 20.02.2018
1 290 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty doskonalące dla koderów i statystyków medycznych

SUPERKODER
Rozliczanie świadczeń zdrowotnych wobec nowych zasad finansowania

15 - 17 marca, Biała Podlaska

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 22.02.2018
1 190 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

szkolenie dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących SPZOZ

ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW SZPITALA
W WARUNKACH FINANSOWANIA RYCZAŁTOWEGO

18 - 21 marca, Szczyrk

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 23.02.2018
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych, lekarzy i specjalistów ds. rozliczania świadczeń

SUPERKODER - rozliczanie świadczeń zdrowotnych
wobec nowych zasad finansowania

19 - 21 kwietnia, Biała Podlaska

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 28.02.2018
1 190 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów tworzących SPZOZ i kontrolerów

KONTROLA I NADZÓR PODMIOTU TWORZĄCEGO
W PODMIOTACH LECZNICZYCH

22 - 23 marca, Kraków

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 12.03.2018
770 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

BADANIE MOCZU

23 marca, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 13.03.2018
360 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO

24 marca, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 14.03.2018
360 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących SPZOZ

PRZYGOTOWANIE I OCENA RAPORTU
O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPZOZ

10 - 11 kwietnia, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 29.03.2018
690 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej - poziom zaawansowany

DIAGNOSTYKA CYTOMORFOLOGICZNA SZPIKU KOSTNEGO
W WYBRANYCH CHOROBACH UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

14 - 15 kwietnia, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 30.03.2018
490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA PARAZYTOLOGICZNA
WYBRANYCH INWAZJI PASOŻYTNICZYCH

04 - 08 czerwca, Gdynia

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 07.05.2018
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT