szkolenia

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

15 października, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 12.10.2016
360 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

szkolenie dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

FINANSOWE SKUTKI NOWELIZACJI
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

18 - 19 października, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 14.10.2016
770 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY
WSPÓŁCZESNA KONCEPCJA BADANIA I INTERPRETACJI WYNIKU

18 października, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 14.10.2016
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

kurs przygotowujący do egzaminu państwowego przed komisją Ministra Skarbu Państwa

KURS DLA KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

21 października - 20 listopada, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 17.10.2016
2 300 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA CYTOMORFOLOGICZNA SZPIKU KOSTNEGO
W WYBRANYCH CHOROBACH UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

21 - 22 października, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 18.10.2016
490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA HEMOSTAZY - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

21 października, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 18.10.2016
360 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

szkolenie dla kadry kierowniczej jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej

SKUTECZNE PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU
JEDNOSTKAMI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

03 - 05 listopada, Kazimierz Dolny

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 19.10.2016
990 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

BADANIE PŁYNÓW Z JAM CIAŁA
I PŁYNU STAWOWEGO

25 listopada, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 21.10.2016
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

szkolenie oparte o doświadczenia i modelowe rozwiązania poprawiające efektywność pracy koderów i lekarzy

SUPERKODER
warsztaty doskonalące dla koderów i statystyków medycznych

03 - 05 listopada, Biała Podlaska

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 24.10.2016
990 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

BADANIE MOCZU

12 grudnia, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 28.10.2016
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT