szkolenia

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA MORFOLOGICZNA
KOMÓREK UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

27 - 28 marca, Toruń

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 02.03.2015
550 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

cykl warsztatów dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA WYDALIN I WYDZIELIN
BADANIE MOCZU

21 marca, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 09.03.2015
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej medycznych laboratoriów medycznych i pełnomocników ds. jakości

STANDARDY AKREDYTACYJNE
DLA MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO

20 - 21 marca, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 12.03.2015
490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

PRZYGOTOWANIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH
DO ABSORPCJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH

26 - 27 marca, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 13.03.2015
660 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

szkolenie dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i specjalistów IT w ochronie zdrowia

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU SZPITALEM

26 - 27 marca, Rulewo k. Grudziądza

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 18.03.2015
850 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

STRATEGIE INWESTYCYJNE
PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA W OCHRONIE ZDROWIA

13 - 15 kwietnia, Sandomierz

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 19.03.2015
1 390 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

kurs dla pracowników MLD certyfikowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

ASYSTENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA
W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM

16 - 20 kwietnia, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 31.03.2015
1 390 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

szkolenie dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych, pełnomocników ds. jakości, członków szpitalnych zespołów wdrażających

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA
PRZYGOTOWANIE SZPITALA DO AKREDYTACJI

15 - 17 kwietnia, Sandomierz

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 03.04.2015
960 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA SZPITALA
PRZY ZACHOWANIU WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ

23 kwietnia, Kraków

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 08.04.2015
790 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

SEROLOGIA GRUP KRWI W PRAKTYCE

22 - 25 kwietnia, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 08.04.2015
990 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA WYDALIN I WYDZIELIN
BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO

24 kwietnia, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 10.04.2015
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

szkolenie dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH
I SKUTECZNY NADZÓR PODMIOTÓW TWORZĄCYCH

22 - 24 kwietnia, Arłamów

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 10.04.2015
1 390 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kieriwniczej podmiotów leczniczych i badaczy

BADANIA KLINICZNE I NAUKOWE
ORGANIZACJA OŚRODKA BADAWCZEGO

23 - 24 kwietnia, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 16.04.2015
490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych

ZARZĄDZANIE FINANSAMI
MODELOWE ROZWIĄZANIA W PODMIOTACH LECZNICZYCH

04 - 06 maja, Zakopane

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 17.04.2015
890 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

RATOWNICTWO MEDYCZNE - OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZARZĄDCZYCH

07 - 09 maja, Zakopane

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 21.04.2015
1 390 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA MORFOLOGICZNA KOMÓREK UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

15 - 16 maja, Wrocław

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 24.04.2015
590 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA MORFOLOGICZNA KOMÓREK UKŁĄDU KRWIOTWÓRCZEGO

22 - 23 maja, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 30.04.2015
550 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

kurs przygotowujący do egzaminu państwowego przed komisją Ministra Skarbu Państwa

KURS DLA KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

23 maja - 20 czerwca, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 30.04.2015
2 100 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

kurs certyfikowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA
W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM

16 - 20 maja, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 04.05.2015
1 590 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA WYBRANYCH INWAZJI PASOŻYTNICZYCH
Z ELEMENTAMI AKAROENTOMOLOGII MEDYCZNEJ

16 - 19 czerwca, Gdynia

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 08.05.2015
1 290 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

KONTROLA ZARZĄDCZA I NADZÓR
W PODMIOTACH LECZNICZYCH

18 - 19 maja, Kraków

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 08.05.2015
660 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT