szkolenia

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

01 kwietnia, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 27.03.2017
360 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych, pełnomocników i członków zespołów ds. jakości

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA
PRZYGOTOWANIE SZPITALA DO AKREDYTACJI

02 - 05 kwietnia, Zakopane

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 28.03.2017
1 290 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących podmioty lecznicze

NOWE ZASADY NADZORU NAD PODMIOTAMI LECZNICZYMI

05 - 07 kwietnia, Zakopane

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 28.03.2017
1 290 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

BADANIE MOCZU

08 kwietnia, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 04.04.2017
350 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących podmioty lecznicze

ORGANIZACYJNO-FINANSOWE ASPEKTY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA
SPORZĄDZANIE I OCENA RAPORTU
O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPZOZ

19 - 21 kwietnia, Dolina Charlotty k. Słupska

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 06.04.2017
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej

ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM SZPITALNYM
OCHRONA ANTYBIOTYKÓW, SZCZEPIENIA OCHRONNE
I SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA W NADZORZE SANITARNYM

19 - 21 kwietnia, Dolina Charlotty k. Słupska

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 07.04.2017
1 290 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

PRZYGOTOWANIE I OCENA RAPORTU
O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPZOZ

26 - 27 kwietnia, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 14.04.2017
990 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

kurs przygotowujący do egzaminu państwowego przed komisją Prezesa Rady Ministrów

KURS DLA KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

12 maja - 11 czerwca, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 28.04.2017
2 190 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA CYTOMORFOLOGICZNA SZPIKU KOSTNEGO
W WYBRANYCH CHOROBACH UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

19 - 20 maja, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 05.05.2017
630 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA HEMOSTAZY - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

20 maja, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 08.05.2017
350 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i podmiotów tworzących podmioty lecznicze

NOWE REGULACJE W ZARZĄDZANIU PODMIOTAMI LECZNICZYMI
SIEĆ SZPITALI I JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA

21 - 24 maja, Jurata

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 09.05.2017
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA PARAZYTOLOGICZNA
WYBRANYCH INWAZJI PASOŻYTNICZYCH

18 - 22 września, Gdynia

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 31.05.2017
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT