szkolenia

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
KONTRAKTOWANIE, ROZLICZENIA, RESTRUKTURYZACJA
FUNDUSZE EUROPEJSKIE W OCHRONIE ZDROWIA

18 - 21 października, Arłamów

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 07.10.2015
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej

GOSPODARKA ODPADAMI, OŚWIATA ZDROWOTNA
I NADZÓR NAD ŚRODKAMI ZASTĘPCZYMI W PRAKTYCE

22 - 24 października, Kazimierz Dolny

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 12.10.2015
890 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej i liderów zespołów pracowniczych w ochronie zdrowia

KIEROWANIE ZESPOŁEM I SKUTECZNE PRZYWÓDZTWO
W OCHRONIE ZDROWIA

26 - 27 października, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 19.10.2015
590 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i pełnomocników ds. jakości

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA
PRZYGOTOWANIE SZPITALA DO AKREDYTACJI

27 - 28 października, Katowice

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 21.10.2015
880 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych oraz badaczy

BADANIA KLINICZNE - ORGANIZACJA OŚRODKA BADAWCZEGO

05 - 06 listopada, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 28.10.2015
660 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej i pracowników administracji podmiotów leczniczych

NOWY STANDARD RACHUNKU KOSZTÓW
OBOWIĄZKI PODMIOTÓW LECZNICZYCH
W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW

05 - 06 listopada, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 28.10.2015
790 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO

06 listopada, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 30.10.2015
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

szkolenie dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych, pełnomocników ds. jakości, członków szpitalnych zespołów wdrażających

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA
PRZYGOTOWANIE SZPITALA DO AKREDYTACJI

19 - 20 listopada, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 30.10.2015
790 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących podmioty lecznicze

WYCENA I KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ
RENTOWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
WOBEC POZIOMU FINANSOWANIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH

19 - 21 listopada, Kraków

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 06.11.2015
1 190 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

RATOWNICTWO MEDYCZNE W ZDARZENIACH MASOWYCH I KATASTROFACH
NOWE WYZWANIA W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

26 - 28 listopada, Kraków

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 13.11.2015
1 190 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA MORFOLOGICZNA KOMÓREK UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

27 - 28 listopada, Kraków

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 16.11.2015
650 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

28 listopada, Kraków

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 16.11.2015
360 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA HEMOSTAZY - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

11 grudnia, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 30.11.2015
360 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT