szkolenia

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

ZABURZENIA RÓWNOWAGI WODNO-ELEKTROLITOWEJ
I KWASOWO-ZASADOWEJ

21 - 23 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 18.07.2014
650 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych

RACHUNEK KOSZTÓW W PLANOWANIU FINANSOWYM
WYCENA KOSZTÓW LECZENIA PACJENTA

18 - 20 sierpnia, Jurata

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 01.08.2014
890 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

WYZWANIA W OCHRONIE ZDROWIA
KONTRAKTOWANIE, AKREDYTACJA, INWESTYCJE

20 - 23 sierpnia, Jurata

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 01.08.2014
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

RATOWNICTWO MEDYCZNE
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ
ORGANIZACYJNEJ I MEDYCZNEJ

25 - 27 sierpnia, Jurata

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 04.08.2014
1 390 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i innych jednostek ochrony zdrowia

BUDOWANIE WIZERUNKU W OCHRONIE ZDROWIA
PACJENCI, PRACOWNICY, MEDIA, ADMINISTRACJA

25 - 27 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 08.08.2014
990 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej i administracji ośrodków badawczych

BADANIA KLINICZNE I NAUKOWE
ORGANIZACJA OŚRODKA BADAWCZEGO

27 - 29 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 11.08.2014
890 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA HEMOSTAZY - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

12 września, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 04.09.2014
290 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

kurs certyfikowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

ASYSTENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA
W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM

18 - 22 września, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 05.09.2014
1 390 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA WYBRANYCH INWAZJI PASOŻYTNICZYCH
Z ELEMENTAMI AKAROENTOMOLOGII MEDYCZNEJ

16 - 19 września, Gdynia

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 07.09.2014
1 290 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
W CHOROBACH NEREK I UKŁADU MOCZOWEGO

20 września, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 12.09.2014
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

kurs przygotowujący do egzaminu państwowego przed komisją Ministra Skarbu Państwa

KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
SPÓŁEK Z UDZIAŁEM MIENIA PUBLICZNEGO

26 września - 26 października, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 16.09.2014
2 100 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboaratoryjnych i techników analityki medycznej

ZABURZENIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ
W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ

18 października, Kraków

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 19.09.2014
240 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA MORFOLOGICZNA KOMÓREK UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

17 - 18 października, Rzeszów

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 26.09.2014
390 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

04 października, Wrocław

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 04.10.2014
290 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT