szkolenia

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych

ZARZĄDZANIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH
WOBEC AKTUALNYCH UWARUNKOWAŃ
PRAWNYCH I FINANSOWYCH

22 - 25 czerwca, Jastarnia

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 19.05.2016
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów lecznicznych oraz badaczy

BADANIA KLINICZNE
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU KLINICZNEGO OŚRODKA

27 - 28 maja, Kraków

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 20.05.2016
880 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

BADANIE PŁYNÓW Z JAM CIAŁA, PŁYNU STAWOWEGO
I PŁYNU Z PŁUKANIA OSKRZELOWO-PĘCHERZYKOWEGO

28 maja, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 20.05.2016
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

Uwaga! - zmiana terminu szkolenia
DIAGNOSTYKA PARAZYTOLOGICZNA
WYBRANYCH INWAZJI PASOŻYTNICZYCH

31 maja - 03 czerwca, Gdynia

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 20.05.2016
1 290 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

kurs dla pracowników laboratoriów medycznych certyfikowany przez PCBC

ASYSTENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA
W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM

02 - 06 czerwca, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 23.05.2016
1 390 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I KONKURSY
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W PRAKTYCE PODMIOTÓW LECZNICZYCH

05 - 08 czerwca, Arłamów

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 23.05.2016
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i technikó analityki medycznej

DIAGNOSTYKA CYTOMORFOLOGICZNA SZPIKU KOSTNEGO
W WYBRANYCH CHOROBACH UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

17 - 18 czerwca, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 25.05.2016
490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty doskonalące dla koderów i statystyków medycznych

SUPERKODER

16 - 18 czerwca, Biała Podlaska

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 03.06.2016
990 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i pełnomocników ds. jakośći

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA
PRZYGOTOWANIE SZPITALA DO AKREDYTACJI

26 - 28 czerwca, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 10.06.2016
990 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i pełnomocnikó ds. jakości

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA
PRZYGOTOWANIE SZPITALA DO AKREDYTACJI

24 - 27 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 29.07.2016
1 190 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT