szkolenia

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów lecznicznych oraz badaczy

BADANIA KLINICZNE
ORGANIZACJA OŚRODKA BADAWCZEGO

12 - 13 lutego, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 10.02.2016
790 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO

18 lutego, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 12.02.2016
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

BADANIE MOCZU

19 lutego, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 13.02.2016
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

szkolenie dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i pełnomocników ds. jakości

AKREDYTACJA SZPITALA
W PRAKTYCE JEDNOSTEK JEDNO- I WIELOSPECJALISTYCZNYCH

22 - 24 lutego, Zakopane

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 15.02.2016
1 190 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzacych

OCHRONA ZDROWIA 2016
POTRZEBY ZDROWOTNE, FINANSOWANIE, JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

24 - 27 lutego, Zakopane

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 16.02.2016
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

szkolenie dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

ANALIZA RENTOWNOŚCI SZPITALA
OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W PODMIOTACH LECZNICZYCH

29 lutego - 02 marca, Zakopane

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 17.02.2016
1 190 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego

OCHRONA ZDROWIA W ZADANIACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

03 - 05 marca, Kielce

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 19.02.2016
960 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

kurs przygotowujący do egzaminu państwowego przed komisją Ministra Skarbu Państwa

KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

11 marca - 14 kwietnia, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 26.02.2016
2 300 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warztaty dla lekarzy i ratowników medycznych

USG TYPU FAST W URAZACH

18 marca, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 26.02.2016
350 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

szkolenie dla kadry kierowniczej jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej

NOWE WYZWANIA W ZARZĄDZANIU
JEDNOSTKAMI PAŃSTWOEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

10 - 12 marca, Sandomierz

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 27.02.2016
990 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

BADANIE PŁYNÓW Z JAM CIAŁA I PŁYNU STAWOWEGO

11 marca, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 29.02.2016
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

szkolenie dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i pełnomocników ds. jakości

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA
PRZYGOTOWANIE SZPITALA DO AKREDYTACJI

16 - 19 marca, Zakopane

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 29.02.2016
1 190 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

19 marca, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 04.03.2016
360 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA PARAZYTOLOGICZNA
WYBRANYCH INWAZJI PASOŻYTNICZYCH

14 - 17 czerwca, Gdynia

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 29.04.2016
1 290 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT