szkolenia

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

PRZYSZŁOŚĆ OCHRONY ZDROWIA
INTEGRACJA I KOORDYNACJA OPIEKI NAD PACJENTEM

17 - 20 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 16.08.2016
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i pełnomocnikó ds. jakości

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA
PRZYGOTOWANIE SZPITALA DO AKREDYTACJI

24 - 27 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 17.08.2016
1 190 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

szkolenie dla kadry kierowniczej jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej

NOWE WYZWANIA W ZARZĄDZANIU
JEDNOSTKAMI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
BUDŻET ZADANIOWY, JAKOŚĆ WODY, SKUTECZNE PRZYWÓDZTWO

21 - 24 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 18.08.2016
990 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej stacji pogotowia ratunkowego i podmiotów leczniczych prowadzących SOR

RATOWNICTWO MEDYCZNE
ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH I FINANSOWANIE SYSTEMU

21 - 24 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 18.08.2016
1 390 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów lecznicznych oraz badaczy

BADANIA KLINICZNE
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU KLINICZNEGO OŚRODKA

29 - 31 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 19.08.2016
980 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

szkolenie dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących podmioty lecznicze

FINANSOWE SKUTKI NOWELIZACJI
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

11 - 14 września, Jurata

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 19.08.2016
1 390 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla pracowników administracji spółek prowadzących podmioty lecznicze

PRAKTYCZNA OBSŁUGA ORGANÓW SPÓŁEK
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

12 - 14 września, Jurata

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 19.08.2016
990 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
WYBRANYCH INWAZJI PASOŻYTNICZYCH

13 - 16 września, Gdynia

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 23.08.2016
1 390 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

kurs realizowany w oparciu o rzeczywiste przypadki z praktyki klinicznej obejmujący wizytę studyjną w szpitalu

Uwaga! - zmiana terminu szkolenia
SUPERKODER
warsztaty doskonalące dla koderów i statystyków medycznych

22 - 24 września, Biała Podlaska

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 09.09.2016
990 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

kurs przygotowujący do egzaminu państwowego przed komisją Ministra Skarbu Państwa

KURS DLA KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

30 września - 06 listopada, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 16.09.2016
2 300 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

15 października, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 23.09.2016
360 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO

18 października, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 26.09.2016
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA HEMOSTAZY - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

21 października, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 30.09.2016
360 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

BADANIE PŁYNÓ Z JAM CIAŁA
I PŁYNU STAWOWEGO

25 listopada, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 14.10.2016
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

BADANIE MOCZU

12 grudnia, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 17.10.2016
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT