szkolenia

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
W ZARZĄDZANIU SZPITALEM

20 - 21 listopada, Rulewo k. Grudziądza

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 18.11.2014
850 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

KONTROLA W PODMIOTACH LECZNICZYCH

25 listopada, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 19.11.2014
440 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty doskonalące dla asystentek, pracowników sekretariatów, biur i kancelarii

PROFESJONALNY SEKRETARIAT
DOSKONALENIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

25 - 26 listopada, Kraków

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 19.11.2014
660 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla głównych księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych w podmiotach leczniczych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PODMIOTU LECZNICZEGO ZA ROK 2014

05 grudnia, Kraków
28 listopada, Poznań
24 listopada, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 20.11.2014
440 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

WYNIK FINANSOWY
I EFEKTYWNOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA

27 - 29 listopada, Kraków

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 20.11.2014
1 290 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

kurs przygotowujący do egzaminu państwowego przed komisją Ministra Skarbu Państwa

KURS KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

05 - 20 grudnia, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 21.11.2014
1 500 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W PODMIOTACH LECZNICZYCH

04 - 05 grudnia, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 24.11.2014
880 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

kurs certyfikowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

ASYSTENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA
W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM

11 - 15 grudnia, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 27.11.2014
1 390 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboaratoryjnych i techników analityki medycznej

ZABURZENIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ
W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ

06 grudnia, Kraków

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 27.11.2014
240 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej i pracowników administracji podmiotów leczniczych

ZMIANY W UMOWACH Z NFZ
KONTROLA ŚWIADCZENIODAWCÓW I POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

11 - 12 grudnia, Katowice

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 27.11.2014
880 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
W CHOROBACH NEREK I UKŁADU MOCZOWEGO

22 listopada, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 28.11.2014
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej medycznych laboratoriów diagnostycznych

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE W PRACY KIEROWNIKA LABORATORIUM

12 - 13 grudnia, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 28.11.2014
390 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

BADANIE PŁYNÓW Z JAM CIAŁA I PŁYNU STAWOWEGO
cz. III cyklu DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA WYDALIN I WYDZIELIN

13 grudnia, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 03.12.2014
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA WYDALIN I WYDZIELIN
BADANIE MOCZU

12 grudnia, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 03.12.2014
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA MORFOLOGICZNA
KOMÓREK UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

23 - 24 stycznia, Katowice

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 04.12.2014
490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA HEMOSTAZY - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

24 stycznia, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 05.12.2014
290 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej
kierownictwo naukowe i prowadzenie Dr Wojciech Gernand

KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

21 - 21 lutego, Lublin

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 07.02.2015
290 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT