szkolenia

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA HEMOSTAZY - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

20 maja, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 08.05.2017
350 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

PRZYGOTOWANIE I OCENA RAPORTU
O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPZOZ

16 - 17 maja, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 12.05.2017
990 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

ZARZĄDZANIE PROCESOWE W OCHRONIE ZDROWIA
POPRAWA JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

04 - 07 czerwca, Arłamów

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 15.05.2017
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i podmiotów tworzących podmioty lecznicze

NOWE REGULACJE W ZARZĄDZANIU PODMIOTAMI LECZNICZYMI
SIEĆ SZPITALI I JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA

21 - 24 maja, Jurata

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 16.05.2017
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących podmioty lecznicze

DOSTOSOWANIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH
DO ZMIAN W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA
Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi w nowych warunkach

19 - 23 czerwca, Jurata

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 25.05.2017
1 650 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

BADANIE MOCZU

10 czerwca, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 26.05.2017
350 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA PARAZYTOLOGICZNA
WYBRANYCH INWAZJI PASOŻYTNICZYCH

18 - 22 września, Gdynia

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 31.05.2017
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty doskonalące dla koderów medycznych i specjalistów ds. rozliczania świadczeń

SUPERKODER - rozliczanie świadczeń zdrowotnuch
wobec nowych zasad finansowania świadczeń

08 - 10 czerwca, Biała Podlaska

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 31.05.2017
990 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

10 czerwca, Kraków

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 02.06.2017
360 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

RATOWNICTWO MEDYCZNE
WOBEC SYSTEMOWYCH ZMIAN PRAWNYCH

18 - 21 czerwca, Jurata

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 02.06.2017
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i podmiotów tworzących podmioty lecznicze

NOWE ZASADY FINANSOWANIA OCHRONY ZDROWIA
SKUTKI ZMIAN DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH I PACJENTÓW

16 - 20 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 23.06.2017
1 680 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT