szkolenia

warsztaty dla przedstawicieli podmiotów tworzących SPZOZ

OCENA RAPORTU O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPZOZ

18 lipca, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 12.07.2017
660 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących SPZOZ

PRAKTYKA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU NAPRAWCZEGO SPZOZ

19 lipca, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 12.07.2017
660 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla przedstawicieli podmiotów tworzących SPZOZ

OCENA RAPORTU
O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPZOZ

20 lipca, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 18.07.2017
590 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i podmiotów tworzących podmioty lecznicze

NOWE ZASADY FINANSOWANIA OCHRONY ZDROWIA
SKUTKI ZMIAN DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH I PACJENTÓW

16 - 20 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 24.07.2017
1 680 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i pełnomocników ds. jakości

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA - ZMIANY SYSTEMOWE

17 - 19 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 25.07.2017
1 290 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej i menedżerów finansowych podmiotów leczniczych

RACHUNEK KOSZTÓW, PLAN FINANSOWY
I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PODMIOTACH LECZNICZYCH

20 - 23 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 26.07.2017
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

RATOWNICTWO MEDYCZNE
WOBEC SYSTEMOWYCH ZMIAN PRAWNYCH

23 - 26 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 27.07.2017
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej

ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM SZPITALNYM
DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH I KONTROLA ZARZĄDCZA
W JEDNOSTKACH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

23 - 26 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 27.07.2017
1 290 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli ośrodków badawczych

BADANIA KLINICZNE
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU KLINICZNEGO OŚRODKA

27 - 30 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 31.07.2017
1 290 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla pracowników administracji podmiotów leczniczych
i innych jednostek sektora publicznego

SKUTECZNA ADMINISTRACJA W SEKTORZE PUBLICZNYM

27 - 30 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 04.08.2017
1 290 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty doskonalące dla koderów medycznych i specjalistów ds. rozliczania świadczeń

SUPERKODER - rozliczanie świadczeń zdrowotnuch
wobec nowych zasad finansowania świadczeń

07 - 09 września, Biała Podlaska

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 18.08.2017
990 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA PARAZYTOLOGICZNA
WYBRANYCH INWAZJI PASOŻYTNICZYCH

18 - 22 września, Gdynia

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 31.08.2017
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT