szkolenia

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych

ZARZĄDZANIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH
WOBEC AKTUALNYCH UWARUNKOWAŃ
PRAWNYCH I FINANSOWYCH

22 - 25 czerwca, Jastarnia

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 10.06.2016
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących

PRZYSZŁOŚĆ OCHRONY ZDROWIA
INTEGRACJA I KOORDYNACJA OPIEKI NAD PACJENTEM

17 - 20 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 24.06.2016
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

szkolenie dla kadry kierowniczej jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej

NOWE WYZWANIA W ZARZĄDZANIU
JEDNOSTKAMI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
GOSPODARKA FINANSOWA, BUDŻET ZADANIOWY, JAKOŚĆ WODY

21 - 24 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 08.07.2016
990 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej stacji pogotowia ratunkowego i podmiotów leczniczych prowadzących SOR

RATOWNICTWO MEDYCZNE
ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH I FINANSOWANIE SYSTEMU

21 - 24 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 15.07.2016
1 390 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej i administracji podmiotów leczniczych oraz personelu medycznego

ZASADY WSPÓŁPRACY I BUDOWANIE RELACJI
W PRACY PERSONELU MEDYCZNEGO
SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z PACJENTEM

28 - 30 lipca, Jurata

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 17.07.2016
890 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i specjalistów ds. zamówień publicznych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W PRAKTYCE PODMIOTÓW LECZNICZYCH

28 lipca, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 18.07.2016
390 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i pełnomocnikó ds. jakości

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA
PRZYGOTOWANIE SZPITALA DO AKREDYTACJI

24 - 27 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 29.07.2016
1 190 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów lecznicznych oraz badaczy

BADANIA KLINICZNE
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU KLINICZNEGO OŚRODKA

29 - 31 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 01.08.2016
980 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących podmioty lecznicze

KONTROLA ZARZĄDCZA I NADZÓR
W PODMIOTACH LECZNICZYCH
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM, PLANOWANIE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE

28 - 31 sierpnia, Jastrzębia Góra

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 01.08.2016
1 190 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

kurs realizowany w oparciu o rzeczywiste przypadki z praktyki klinicznej obejmujący wizytę studyjną w szpitalu

SUPERKODER
warsztaty doskonalące dla koderów i statystyków medycznych

01 - 03 września, Biała Podlaska

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 01.08.2016
990 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT