szkolenia

konferencja dla kadry kierowniczej stacji pogotowia ratunkowego i podmiotów leczniczych prowadzących SOR

FINANSOWANIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
OPTYMALIZACJA ZARZĄDZANIA ODDZIAŁEM RATUNKOWYM

08 - 11 maja, Białowieża

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 27.04.2016
1 390 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

szkolenie dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i pełnomocników ds. jakości

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA
PRZYGOTOWANIE SZPITALA DO AKREDYTACJI

11 - 13 maja, Białowieża

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 29.04.2016
990 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej i liderów zespołów pracowniczych w ochronie zdrowia

SKUTECZNE PRZYWÓDZTWO
I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W OCHRONIE ZDROWIA

09 - 11 maja, Białowieża

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 29.04.2016
890 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych i przedstawicieli podmiotów tworzących podmioty lecznicze

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PODMIOTÓW LECZNICZYCH
W WARUNKACH OGRANICZONYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

11 - 14 maja, Białowieża

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 29.04.2016
1 190 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

DIAGNOSTYKA MORFOLOGICZNA
KOMÓREK UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

13 - 14 maja, Katowice

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 02.05.2016
660 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów lecznicznych oraz badaczy

BADANIA KLINICZNE
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU KLINICZNEGO OŚRODKA

27 - 28 maja, Kraków

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 04.05.2016
880 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

BADANIE PŁYNÓW Z JAM CIAŁA, PŁYNU STAWOWEGO
I PŁYNU Z PŁUKANIA OSKRZELOWO-PĘCHERZYKOWEGO

28 maja, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 04.05.2016
330 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

07 maja, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 04.05.2016
360 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

konferencja dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I KONKURSY
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W PRAKTYCE PODMIOTÓW LECZNICZYCH

05 - 08 czerwca, Arłamów

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 05.05.2016
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej

Uwaga! - zmiana terminu szkolenia
DIAGNOSTYKA PARAZYTOLOGICZNA
WYBRANYCH INWAZJI PASOŻYTNICZYCH

31 maja - 03 czerwca, Gdynia

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 11.05.2016
1 290 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

kurs dla pracowników laboratoriów medycznych certyfikowany przez PCBC

ASYSTENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA
W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM

02 - 06 czerwca, Warszawa

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 12.05.2016
1 390 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla kadry kierowniczej podmiotów leczniczych

ZARZĄDZANIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH
WOBEC AKTUALNYCH UWATUNKOWAŃ PRAWNYCH I FINANSOWYCH

22 czerwca - 25 lutego, Jastarnia

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 13.05.2016
1 490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT

warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i technikó analityki medycznej

DIAGNOSTYKA CYTOMORFOLOGICZNA SZPIKU KOSTNEGO
W WYBRANYCH CHOROBACH UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

17 - 18 czerwca, Poznań

Szczegóły szkolenia

Zgłoszenia do 25.05.2016
490 zł     Podana cena jest ceną netto do której doliczany jest podatek VAT